www.bhpex.pl

W Zielonej Górze działa firma, której można zlecić przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Z oferty tej korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, na których obowiązek przeprowadzenia takiego szkolenia w zakładzie pracy nakłada prawo. Firma ta ma duże doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług, o czym można przekonać się, odwiedzając jej adres internetowy - https://www.bhpex.pl/. Tam znajdują się wszystkie szczegóły na temat jej działalności.


BHPEX Sp.j.
Sasankowa 1
65-012 Zielona Góra
tel. 68 411 40 00

10 wpis

1 wpis

3 wpisy

1 wpis

3 wpisy