Instytut Chemii Fizycznej

Czy zastanawialiście się Państwo, co wspólnego z rolnictwem ma Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk? Wielu z Was pomyśli, że nic, ale to nieprawda. Wystarczy wejść na http://www.ichfdlafirm.pl/, aby zobaczyć, że Zakład Doświadczalny CHEMIPAN, działający przy Instytucie Chemii Fizycznej zajmuje się syntezą związków chemicznych, które na późniejszym etapie są używane do produkcji ekologicznych nawozów, wykorzystywanych w rolnictwie, sadownictwie i leśnictwie. Instytut Chemii Fizycznej w kwestii ochrony środowiska naturalnego współpracuje z Polskimi Lasami Państwowymi. To jednak niejedyne produkty, jakie oferuje Instytut Chemii Fizycznej, zajmuje się on też produkcją materiałów silikonowych.


Instytut Chemii Fizycznej PAN
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

11 wpis

2 wpisy

4 wpisy

1 wpis

7 wpis